Jak dochodzić alimentów?

Najpopularniejsza droga dochodzenia alimentów to spór sądowy. Warto jednak pamiętać, że zakres i warunki obowiązku alimentacyjnego można także określić bez udziału sądu i określić je w akcie notarialnym lub w spisanej umowie pozasądowej. Kiedy strony nie mogą dojść do porozumienia, konieczne jest dochodzenie alimentów przed Sądem. Pierwszym etapem takiego rozwiązania jest złożenie stosownego pozwu w […]

Read more...

Co to są alimenty? Podstawy wiedzy o alimentach

Obowiązek alimentacyjny to świadczenie polegające na zapewnianiu środków na utrzymanie i wychowanie osoby, która jest do owych świadczeń uprawniona. Zazwyczaj realizuje się je poprzez regularne wypłacanie określonych wcześniej kwot owej osobie lub jej opiekunowi. W zależności od okoliczności, ale i od konkretnych potrzeb uprawnionej osoby, wywiązywanie się z alimentów może polegać na zapewnieniu danych środków […]

Read more...

Dlaczego warto zatrudnić adwokata?

Klienci indywidualni zgłaszają się do kancelarii głównie z trudnymi do rozwiązania problemami, które spotykają ich w życiu prywatnym i zawodowym. Mogą to być sporne kwestie dotyczące prawa cywilnego i odszkodowań, prawa pracy, ochrony konsumentów, prawa bankowego i administracyjnego, a także prawa własności intelektualnej. Pomoc adwokata często przydaje się również przy bieżących konsultacjach i przy weryfikacji […]

Read more...

Rozwód na jednej rozprawie? To możliwe

Kiedy stajemy przed koniecznością rozwodu, zazwyczaj chcemy jak najszybciej mieć za sobą wszystkie formalności. Pomijając już kwestie emocjonalne, często sama obecność na rozprawach stanowi poważny problem (np. gdy jeden z małżonków przebywa za granicą). Mimo licznych zawiłości prawnych i skłonności do rozwlekłych postępowań w sądach powszechnych, zdarzają się też rozwody przeprowadzone wyjątkowo szybko i sprawnie. […]

Read more...

Jak obliczyć alimenty

Wielu rodziców szuka uniwersalnego sposobu wyznaczenia kwoty alimentów, którą należy wskazać w pozwie. Jak przeprowadzić odpowiednie wyliczenia? Po pierwsze, nie istnieje przeciętna kwota alimentów na dzieci w danym przedziale wiekowym. Po drugie, wysokość alimentów zależy od dwóch podstawowych czynników – potrzeb dziecka i zarobków rodzica, który będzie musiał owe koszty ponieść. Dopiero taka konfiguracja decyduje […]

Read more...

Jak wziąć rozwód? 5 najważniejszych pytań i odpowiedzi

1. Jak złożyć pozew? Pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym, przy czym okręg uzależniony jest od aktualnego/byłego miejsca zamieszkania małżonków. W pozwie należy uwzględnić imiona, nazwiska i adresy obu stron, a także swoje żądania wraz z ich uzasadnieniem. 2. Zakres żądań: czego wolno się domagać? Składając pozew o rozwód, można domagać się konkretnej […]

Read more...

Kiedy można unieważnić małżeństwo i jakie są tego konsekwencje?

Prawo wyznacza bardzo konkretne podstawy do unieważnienia małżeństwa. Wszystkie przypadki są wymienione w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Do przesłanek uwzględnionych w ustawie należą następujące okoliczności: – zawarcie małżeństwa, mimo że jedna ze stron pozostawała już w innym związku małżeńskim, – zawarcie małżeństwa pomimo zakazu obejmującego całkowicie ubezwłasnowolnionych obywateli, – naruszenie zakazu małżeństwa obowiązującego rodzeństwo i […]

Read more...

Wniosek o separację – kiedy warto i jakie są skutki?

Często mamy tendencję do myślenia w perspektywie skrajności, także na temat małżeństwa. Tymczasem między szczęśliwie funkcjonującym związkiem a ostatecznym rozwodem istnieje jeszcze opcja trzecia, czyli separacja. Warto pamiętać o tej instytucji zwłaszcza wtedy, kiedy konflikt pomiędzy małżonkami eskaluje, ale istnieją przeszkody, które uniemożliwiają lub utrudniają rozwód (np. konieczność wychowania małych dzieci). Warunki separacji zostały ściśle […]

Read more...