Co to są alimenty? Podstawy wiedzy o alimentach

Obowiązek alimentacyjny to świadczenie polegające na zapewnianiu środków na utrzymanie i wychowanie osoby, która jest do owych świadczeń uprawniona. Zazwyczaj realizuje się je poprzez regularne wypłacanie określonych wcześniej kwot owej osobie lub jej opiekunowi.

W zależności od okoliczności, ale i od konkretnych potrzeb uprawnionej osoby, wywiązywanie się z alimentów może polegać na zapewnieniu danych środków w naturze. Jako przykłady można tutaj wymienić pielęgnację podczas choroby, codzienną opiekę, udostępnienie mieszkania czy zapewnienie pomocy lekarskiej. Jeśli uprawnienia do alimentów przysługują małoletniemu dziecku, to do zapewnienia mu środków do wychowania i utrzymania są zobowiązani jego rodzice. W dużej mierze realizuje się to w osobistej opiece, spędzaniu z dzieckiem czasu, pomaganiu mu w nauce itd.

Obowiązek alimentacyjny obejmuje krewnych w linii prostej, a także rodzeństwo. Jednocześnie obciąża on zstępnych przed wstępnymi, a tych drugich – przed rodzeństwem. Innymi słowy, ulega on przeniesieniu wtedy, jeśli osoba zobowiązana w bliższej kolejności z jakiegoś powodu nie może się z niego wywiązać (np. gdy jest to uniemożliwione przez chorobę lub śmierć).

Inny popularny scenariusz to sytuacja, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się ze swojego obowiązku alimentacyjnego z premedytacją, np. gdy jeden z małżonków wyprowadza się z domu, żąda rozwodu i nie zamierza zajmować się opieką nad dzieckiem. Wtedy można wystąpić do Sądu z roszczeniami o świadczenia alimentacyjne. W odpowiednim przygotowaniu się do rozprawy i w samym jej przebiegu pomocny jest adwokat. Alimenty Warszawa, w Poznaniu, w Krakowie czy w jakimkolwiek innym mieście wyznacza się w taki sam sposób – zakres świadczeń zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz od możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Kiedy Sąd ustala wysokość alimentów, są to dwa główne czynniki, jakie brane są pod uwagę. Do potrzeb osoby uprawnionej zaliczamy nie tylko te fizyczne (wyżywienie, mieszkanie, higiena, leczenie), ale i te duchowe czy kulturalne. Z kolei ocena możliwości finansowych zobowiązanego nie kończy się na kontroli jego faktycznych zarobków, ale obejmuje też wycenę ich potencjalnej wysokości (m.in. ze względu na wiek, zawód, wykształcenie, doświadczenie). Ma to na celu minimalizację ryzyka umyślnego unikania wypłaty alimentów.

Dodaj komentarz