Jak wziąć rozwód? 5 najważniejszych pytań i odpowiedzi

1. Jak złożyć pozew?

Pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym, przy czym okręg uzależniony jest od aktualnego/byłego miejsca zamieszkania małżonków. W pozwie należy uwzględnić imiona, nazwiska i adresy obu stron, a także swoje żądania wraz z ich uzasadnieniem.

2. Zakres żądań: czego wolno się domagać?

Składając pozew o rozwód, można domagać się konkretnej metody rozwiązania małżeństwa (z orzekaniem lub bez orzekania o winie). Oprócz tego wolno wnosić o rozstrzygnięcie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, przyznanie alimentów (na siebie i/lub na dziecko) oraz o samo zabezpieczenie powództwa w sprawie alimentów podczas procesu. Można także zaproponować sposób regulacji korzystania ze wspólnego mieszkania, a jeśli jeden z małżonków przejawia naganne zachowanie – domagać się jego eksmisji. O ile nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu, warto też poruszyć kwestię podziału majątku.

3. Kiedy Sąd nie zgodzi się na rozwód?

Istnieją trzy przypadki, w których sąd może odmówić rozwiązania małżeństwa. Pierwszy dotyczy dobra małoletnich dzieci i jego ewentualnego ucierpienia, a drugi – możliwości naruszenia zasad współżycia społecznego. Z ostatnim przypadkiem mamy do czynienia w sytuacji, kiedy o rozwód występuje wyłącznie strona winna rozkładu pożycia małżeńskiego.

4. Bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie?

To kluczowa różnica, która decyduje m.in. o zakresie alimentów. Kiedy rozwód jest orzeczony bez orzekania o winie, alimenty przysługują małżonkowi wyłącznie w sytuacji niedostatku. Obowiązek ich płacenia wygasa po zawarciu małżeństwa przez uprawnioną do nich stronę lub po 5 latach od orzeczenia rozwodu. Z kolei jeśli rozwód zostanie orzeczony z wyłącznej winy któregoś z małżonków i spowoduje pogorszenie się sytuacji majątkowej drugiej strony, alimenty będą przysługiwać poszkodowanemu w każdej sytuacji, a nie tylko w przypadku niedostatku. Co bardzo istotne, można zmienić zdanie odnośnie sugerowanego rozwiązania już w trakcie procesu. Oznacza to, że mimo zasugerowania rozwodu z orzekaniem o winie (lub bez niego) w pozwie rozwodowym, wciąż istnieje możliwość skorygowania własnych preferencji.

5. Rozwody Gniezno – ile to kosztuje?

Sama opłata sądowa za złożenie pozwu jest stała i wynosi 600 zł. Sąd może jednak zwrócić połowę kosztów, o ile rozwód dokona się bez orzekania o winie. Istnieje także opcja złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku uiszczenia stałej opłaty ze względu na trudną sytuację materialną. Do wniosku należy wtedy dołączyć formularz z oświadczeniem o stanie majątku.

Dodaj komentarz