Wniosek o separację – kiedy warto i jakie są skutki?

Często mamy tendencję do myślenia w perspektywie skrajności, także na temat małżeństwa. Tymczasem między szczęśliwie funkcjonującym związkiem a ostatecznym rozwodem istnieje jeszcze opcja trzecia, czyli separacja. Warto pamiętać o tej instytucji zwłaszcza wtedy, kiedy konflikt pomiędzy małżonkami eskaluje, ale istnieją przeszkody, które uniemożliwiają lub utrudniają rozwód (np. konieczność wychowania małych dzieci). Warunki separacji zostały ściśle uregulowane przez prawo w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, należy wykazać zupełny rozkład pożycia. Dla porównania: w przypadku rozwodu mówimy o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia.

Decyzja o separacji z uwagi na dobro dzieci to tylko jedna z możliwych przesłanek. Innym powodem, który może skłonić małżonków do podobnego rozwiązania, jest przejściowy charakter nieporozumień. W takiej sytuacji obie strony liczą na poprawę wzajemnych relacji i nie chcą podejmować żadnych ostatecznych kroków. Bardzo często na separację decydują się także osoby religijne. Kiedy wyznanie zabrania rozwodu, ale perspektywa dalszego pożycia wydaje się równie skomplikowana, jedynym ratunkiem okazuje się właśnie separacja.

Jak sąd rozstrzyga o separacji? Najważniejszym czynnikiem jest tutaj dobro małoletnich dzieci, które nie zawsze musi ulec poprawie po rozstaniu rodziców. Drugą istotną sprawą – analogicznie do wyroków rozwodowych – pozostaje kwestia ustalenia winy. Sąd może orzec, który małżonek odpowiada za rozkład pożycia, chyba że obydwie strony zażądają zaniechania takiego orzeczenia. Ponadto wyrok często określa warunki opieki nad dzieckiem lub sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. Separacja wiąże się także z przeformułowaniem zasad dziedziczenia, a zatem ze zmianami w prawie spadkowym na wypadek śmierci jednego z małżonków. Jednocześnie takie rozwiązanie przekreśla możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska. Z kolei po rozwodzie jest to możliwe – wystarczy złożyć w urzędzie cywilnym odpowiednie oświadczenie w przeciągu 3 miesięcy od orzeczenia sądu.

Podczas gdy skutki rozwodu są definitywne (chyba że strony zdecydują się na ponowne zawarcie małżeństwa), separacja może być jedynie przejściowa. Jeśli tylko dojdzie do poprawy stosunków, małżonkowie mogą zażądać jej sądowego zniesienia. Dlatego też, o ile istnieje jeszcze nadzieja na polepszenie relacji, warto rozważyć tę bardziej łagodną opcję. Co istotne, żeby wszystkie skutki separacji ustały i żeby władza rodzicielska wróciła do poprzedniego stanu, żądanie stron musi być jednomyślne.

Dodaj komentarz