Kiedy można unieważnić małżeństwo i jakie są tego konsekwencje?

Prawo wyznacza bardzo konkretne podstawy do unieważnienia małżeństwa. Wszystkie przypadki są wymienione w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Do przesłanek uwzględnionych w ustawie należą następujące okoliczności: – zawarcie małżeństwa, mimo że jedna ze stron pozostawała już w innym związku małżeńskim, – zawarcie małżeństwa pomimo zakazu obejmującego całkowicie ubezwłasnowolnionych obywateli, – naruszenie zakazu małżeństwa obowiązującego rodzeństwo i […]

Read more...

Wniosek o separację – kiedy warto i jakie są skutki?

Często mamy tendencję do myślenia w perspektywie skrajności, także na temat małżeństwa. Tymczasem między szczęśliwie funkcjonującym związkiem a ostatecznym rozwodem istnieje jeszcze opcja trzecia, czyli separacja. Warto pamiętać o tej instytucji zwłaszcza wtedy, kiedy konflikt pomiędzy małżonkami eskaluje, ale istnieją przeszkody, które uniemożliwiają lub utrudniają rozwód (np. konieczność wychowania małych dzieci). Warunki separacji zostały ściśle […]

Read more...