Jak dochodzić alimentów?

Najpopularniejsza droga dochodzenia alimentów to spór sądowy. Warto jednak pamiętać, że zakres i warunki obowiązku alimentacyjnego można także określić bez udziału sądu i określić je w akcie notarialnym lub w spisanej umowie pozasądowej. Kiedy strony nie mogą dojść do porozumienia, konieczne jest dochodzenie alimentów przed Sądem. Pierwszym etapem takiego rozwiązania jest złożenie stosownego pozwu w […]

Read more...