Kiedy można unieważnić małżeństwo i jakie są tego konsekwencje?

Prawo wyznacza bardzo konkretne podstawy do unieważnienia małżeństwa. Wszystkie przypadki są wymienione w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Do przesłanek uwzględnionych w ustawie należą następujące okoliczności: – zawarcie małżeństwa, mimo że jedna ze stron pozostawała już w innym związku małżeńskim, – zawarcie małżeństwa pomimo zakazu obejmującego całkowicie ubezwłasnowolnionych obywateli, – naruszenie zakazu małżeństwa obowiązującego rodzeństwo i […]

Read more...