Jak dochodzić alimentów?

Najpopularniejsza droga dochodzenia alimentów to spór sądowy. Warto jednak pamiętać, że zakres i warunki obowiązku alimentacyjnego można także określić bez udziału sądu i określić je w akcie notarialnym lub w spisanej umowie pozasądowej. Kiedy strony nie mogą dojść do porozumienia, konieczne jest dochodzenie alimentów przed Sądem. Pierwszym etapem takiego rozwiązania jest złożenie stosownego pozwu w […]

Read more...

Dlaczego warto zatrudnić adwokata?

Klienci indywidualni zgłaszają się do kancelarii głównie z trudnymi do rozwiązania problemami, które spotykają ich w życiu prywatnym i zawodowym. Mogą to być sporne kwestie dotyczące prawa cywilnego i odszkodowań, prawa pracy, ochrony konsumentów, prawa bankowego i administracyjnego, a także prawa własności intelektualnej. Pomoc adwokata często przydaje się również przy bieżących konsultacjach i przy weryfikacji […]

Read more...